Muslim liberal pasca kejatuhan khilafah

  Hari ini Islam hanya di masjid. Islam hanya di lembaran mushaf Al-Quran. Ia tidak dijelmakan dalam konteks sebuah negara di seluruh dunia. Inilah nasib Islam yang sudah lama terasing dari pemerintahan dunia selama satu abad, atau secara ‘rasmi’ sejak 93 tahun yang lalu, 3 Mac 1924. Ya, satu abad. Umat Islam sebenarnya dalam keadaan …

Memperingati kegemilangan khilafah

  Baiah pertama Kewafatan Rasulullah s.a.w. merupakan satu cabaran besar buat umat pada waktu itu, namun baginda telah menyediakan ‘Generasi Al-Quran yang Unik’ untuk menyambung risalahnya. Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan sebuah hadith yang panjang dalam kitab Sahih Bukhari daripada Umar Al-Khattab r.a. tentang bagaimana berlakunya peristiwa baiah kepada khalifah pertama selepas kewafatan Rasulullah s.a.w. : …

Fuqdaan Al-Huwiyyah: Hilang jati diri

  Gejala yang mesti dielakkan umat ini ialah jangan sampai umat tidak kenal diri sendiri, tidak tahu untuk berperanan hatta tidak tahu untuk membela diri sendiri tatkala dizalimi ataupun tidak sedar diri sedang dianiaya. Ini yang disebut sebagai kehilangan jati diri (fuqdan al-huwiyyah). Tetapi itulah realiti yang sedang berlaku kepada umat Islam secara umumnya di …

Umat Islam perlu yakin dengan kualiti diri sendiri untuk berdoa

  Doa merupakan satu ibadah. Ia merupakan senjata bagi orang-orang beriman. Allah SWT sendiri meminta hamba-Nya sentiasa berdoa kepada-Nya pada setiap keadaan dan suasana. Tetapi tidak sedikit dari kita yang mengabaikan ibadah yang sangat dituntut ini walaupun manfaat doa itu kembali kepada kemaslahatan diri kita sendiri. Ada yang merasakan berdoa itu penting hanya dalam situasi …

Hari Kekasih: Salah memahami hierarki cinta

  Seperti tahun-tahun sebelum ini, tidak berapa lama lagi pada tanggal 14 Februari seluruh dunia khususnya dunia remaja dan awal dewasa akan diwarnai dengan fenomena mengadakan sambutan “Hari Kekasih” atau disebut sebagai Valentine’s Day. Sambutan lebih tertumpu kepada meraikan percintaan pasangan-pasangan walaupun ada di kalangan mereka yang tiada ikatan pernikahan yang sah. Dalam Islam berkasih …

Terseksanya seorang khalifah

  Manusia sangat diistimewakan oleh Allah SWT berbanding dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Keistimewaan ini tercatat di dalam beberapa ayat al Al-Quran. Sebagai contoh, Allah telah melantik manusia sebagai khalifahNya di atas muka bumi ini. Firman Allah SWT: “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat; “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi”. Mereka bertanya …

Pengusiran Bani Nadhir: Menyingkap wajah dan kesudahan munafiqin

  Muhammad Bin Maslamah menjadi utusan yang dihantar Rasul SAW bagi menyampaikan berita mereka diusir. Beliau adalah sekutu Bani Nadhir sebelum keIslamannya. “Kamu telah merancang untuk membunuh Baginda Rasul SAW dengan menjatuhkan batu besar dari atas tembok kalian. Ini pengkhianatan. Hukumannya, seluruh kaum Bani Nadhir mesti meninggalkan Madinah dalam masa 10 hari. Tiada senjata. Hanya …

Tiada pilih kasih dalam hukum

  Antara keindahan hukum dalam Islam ialah ia berkuatkuasa kepada semua golongan orang mukallaf tanpa mengira kedudukan dan pangkat. Pengecualian hanya berlaku dalam situasi yang sangat terhad seperti dalam keadaan musafir, sakit, terpaksa dan beberapa keadaan lain. Tiada kekebalan dikhaskan untuk golongan–golongan tertentu sehingga dikecualikan daripada menunaikan kewajipan-kewajipan syarak mahupun terlepas daripada hukuman-hukuman yang ditetapkan. …