Warning: session_start() expects parameter 1 to be array, string given in /home/ghazaliyaid/webapps/indahnyaislam/wp-includes/class-wp-hook.php on line 324

Warning: session_start(): open(/tmp/sess_gdi57tgp8otaqoomcmq4erto3g, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /home/ghazaliyaid/webapps/indahnyaislam/wp-content/plugins/if-so/public/class-if-so-public.php on line 160

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: ) in /home/ghazaliyaid/webapps/indahnyaislam/wp-content/plugins/if-so/public/class-if-so-public.php on line 160

WordPress database error: [Can't create/write to file '/tmp/#sql-temptable-16f815-6a1510-55d4.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

WordPress database error: [Can't create/write to file '/tmp/#sql-temptable-16f815-6a1510-55d5.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

WordPress database error: [Can't create/write to file '/tmp/#sql-temptable-16f815-6a1510-55d6.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

WordPress database error: [Can't create/write to file '/tmp/#sql-temptable-16f815-6a1510-55d7.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

WordPress database error: [Can't create/write to file '/tmp/#sql-temptable-16f815-6a1510-55d9.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_postmeta`

Hukum mengalunkan azan tidak mengikut tajwid - Indahnya Islam

WordPress database error: [Can't create/write to file '/tmp/#sql-temptable-16f815-6a1510-55dc.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

WordPress database error: [Can't create/write to file '/tmp/#sql-temptable-16f815-6a1510-55dd.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

WordPress database error: [Can't create/write to file '/tmp/#sql-temptable-16f815-6a1510-55de.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

WordPress database error: [Can't create/write to file '/tmp/#sql-temptable-16f815-6a1510-55df.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`


Notice: Function wpdb::prepare was called incorrectly. The query does not contain the correct number of placeholders (6) for the number of arguments passed (4). Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 4.8.3.) in /home/ghazaliyaid/webapps/indahnyaislam/wp-includes/functions.php on line 6078

Hukum mengalunkan azan tidak mengikut tajwid

Soalan:

Assalamualaikum Datuk Mufti. Saya ingin bertanya adakah mengalunkan azan juga terikat dengan hukum tajwid dan bagaimana pula hukum azan yang tidak mengikut hukum tajwid? Terima kasih.

Ringkasan Jawapan:

Hukum tajwid dalam mengalunkan azan berbeza dengan membaca al-Quran. Para fuqaha tidak menetapkan hukum tajwid khusus bagi alunan azan sepertimana al-Quran. Hukum menjaga hak-hak huruf seperti makhraj dan sifat huruf adalah sunat. Selain itu, wajib bagi muazin untuk menjaga lafaz azan supaya tidak mengubah makna.

Oleh yang demikian, menjaga kesempurnaan dalam mengalunkan azan adalah lebih dikhususkan kepada menjaga panjang dan pendek serta dari sudut melagukan azan tersebut. Majoriti ulama berpandangan makruh hukumnya untuk sengaja memanjangkan(tamtit) dan melagukan (talhin) azan  yang mana semua ini tidak dilarang dalam bacaan al-Quran.

Huraian Jawapan:

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, para sahabat serta mereka yang mengikut jejak langkah baginda hingga hari kiamat

Para fuqaha tidak meletakkan hukum tajwid yang khusus dalam melaungkan azan sepertimana penjagaan hukum tajwid ketika membaca al-Quran. Dalam membaca al-Quran, dituntut untuk memanjangkan huruf mad pada beberapa tempat seperti tempat yang mempunyai hukum mad ‘Arid li al-sukun. Namun dalam alunan azan, makruh memadkan azan melebihi kadar yang ditetapkan. Hukum ini berdasarkan kenyataan Imam Khatib al-Syirbini dalam karyanya:

‌يُكْرَهُ ‌تَمْطِيطُ الْأَذَانِ: أَيْ تَمْدِيدُهُ وَالتَّغَنِّي بِهِ

Maksudnya: “Makruh memanjangkan azan iaitu memanjangkan mad dan melagu-lagukan lafaznya”.

 (Rujuk al-Mughni al-Muhtaj: 1/325)

 Oleh yang demikian, seorang muazin atau bilal itu dituntut untuk memelihara hak-hak huruf pada lafaz azan seperti penjagaan makhraj dan sifat-sifat hurufnya. Hal ini supaya azan yang dilafazkan itu dalam keadaan baik dan sempurna. Menurut sheikh al-Tarmasi:

المؤذنين الجهال منهم، لا يعتنون بأداء حق ما للحروف من المخارج والصفات

Maksudnya: “(Kesalahan) yang dilakukan oleh para muazin yang jahil ialah mereka tidak mengambil berat dalam menyebut hak-hak huruf dari segi makhraj dan sifat-sifatnya.”  

(Rujuk Hasyiah al-Tarmasi: 2/488)

Merujuk kepada kenyataan di atas, dapat difahami bahawa memelihara sifat huruf dalam azan merupakan satu tuntutan yang perlu dititik beratkan. Tambah Sheikh al-Tarmasi lagi, seseorang yang melaungkan azan hendaklah menjauhi beberapa kesalahan dalam azan yang membawa kepada perubahan makna seperti memanjangkan huruf hamzah(أ) pada kalimah أَشهد dan huruf ba’(ب) pada kalimah أكبر. Menurut Ibn Hajar pula, seorang muazin perlu menghindari dari memanjangkan huruf alif pada kalimah (الله) sepertimana dalam kenyataannya:

ومن مد ألف الله والصلاة والفلاح لأن الزيادة في حرف المد واللين على مقدار ما تكلمت به العرب لحن وخطأ

Maksudnya: “Antara kesalahan yang dilakukan oleh muazin ialah memanjangkan huruf alif(ا) pada kalimah Allah(الله), al-solah(الصلاة) dan al-falah(الفلاح) kerana penambahan pada huruf mad dan lin ini melebihi kadar yang diucapkan oleh orang Arab merupakan satu kesalahan dan kesilapan”

(Rujuk al-Minhaj al-Qawim: 80)

Selain itu, makruh juga bagi mereka yang memanjangkan azan melebihi kadar harakat yang sepatutnya meskipun perbuatan tersebut tidak mengubah makna pada lafaz azan. Antara kadar yang telah ditetapkan ialah tidak melebihi enam harakat mengikut pandangan muktamad.Oleh itu, jelaslah bahawa makruh bagi seorang muazin memanjangkan atau memadkan azan melebihi kadar harakat yang dibenarkan. 

Kesimpulan:

Hukum tajwid dalam mengalunkan azan berbeza dengan membaca al-Quran. Para fuqaha tidak menetapkan hukum tajwid khusus bagi azan sepertimana al-Quran. Hukum menjaga hak-hak huruf seperti makhraj dan sifat huruf adalah sunat. Selain itu, wajib bagi muazin untuk menjaga lafaz azan supaya tidak mengubah makna.

Oleh yang demikian, kesempurnaan azan bergantung kepada sebutan huruf yang tepat dan tidak memadkan pada huruf mad serta tidak memanjangkan huruf mad melebihi kadar yang ditetapkan.  Para fuqaha bersepakat bahawa makruh memanjangkan (tamtit) perkataan (memadkan lebih dari kadarnya) di dalam azan dan juga melagukannnya. Namun perkara ini diharuskan dalam bacaan al-Quran. 

Wallahu A’lam

www.indahnyaislam.my

—-—

Sumbangan ikhlas untuk dakwah Indahnya Islam:

www.indahnyaislam.my/Sumbangan-Indahnya-Islam

PERSATUAN INDAHNYA ISLAM

WordPress database error: [Can't create/write to file '/tmp/#sql-temptable-16f815-6a1510-55e2.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_postmeta`

Total
0
Shares

WordPress database error: [Can't create/write to file '/tmp/#sql-temptable-16f815-6a1510-55e3.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_postmeta`

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *Sumbangan
Related Posts
Read More

Adakah membaca sadaqallah al-‘azim selepas membaca Al-quran satu bidaah?

Soalan: Benarkah membaca sadaqallahulazim setelah selesai membaca al-Quran itu merupakan satu bidaah dalam agama? Mohon penjelasan. Ringkasan Jawapan: Membaca sadaqallahulazim setelah selesai…

WordPress database error: [Can't create/write to file '/tmp/#sql-temptable-16f815-6a1510-55e6.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

WordPress database error: [Can't create/write to file '/tmp/#sql-temptable-16f815-6a1510-55e7.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`


Notice: Function wpdb::prepare was called incorrectly. The query does not contain the correct number of placeholders (6) for the number of arguments passed (4). Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 4.8.3.) in /home/ghazaliyaid/webapps/indahnyaislam/wp-includes/functions.php on line 6078
Read More

Adakah dikira sebagai korban sekiranya hanya sedekah nilainya sahaja tanpa ada sembelihan?

Assalamualaikum ustaz, saya ada soalan. Saya ingin bersedekah dengan nilai satu bahagian daging korban, adakah saya dikira melakukan…

WordPress database error: [Can't create/write to file '/tmp/#sql-temptable-16f815-6a1510-55e8.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

WordPress database error: [Can't create/write to file '/tmp/#sql-temptable-16f815-6a1510-55e9.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`


Notice: Function wpdb::prepare was called incorrectly. The query does not contain the correct number of placeholders (6) for the number of arguments passed (4). Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 4.8.3.) in /home/ghazaliyaid/webapps/indahnyaislam/wp-includes/functions.php on line 6078