Berhenti menyalahgunakan istilah Hifz al-Din (Memelihara Agama) – MUIS

  1. Majlis Ulama ISMA (MUIS) melahirkan rasa kekecewaan atas kenyataan YB Dato Dr Mujahid Yusof Rawa, Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Agama) terhadap kenyataan yang dikeluarkan dalam satu majlis JAKIM berkenaan salah satu cabang Maqasid Syariah iaitu konsep Hifz al-Din (memelihara agama). Beliau menyebut bahawa yang dimaksudkan dengan Hifz al-Din dengan maksud memelihara seluruh …