Hukum merosakkan undi: Mufti Wilayah

  Mukadimah Baru-baru ini, kami menyampaikan ceramah perdana di Kuching, Sarawak, lebih tepat lagi pada 27 Januari 2018 yang lalu. Antara soalan yang ditanya ialah apa hukum merosakkan undi atau menjadikan undinya rosak. Lantas kami menyatakan jawapan yang panjang dan perlu kepada sedikit kajian. Justeru, kami kemukakan pada kali ini Bayan Linnas khusus masalah isu …

Hukum memakai kostum atau cosplay: Mufti Wilayah

  Alhamdulillah segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah S.W.T. Selawat dan salam kami ucapkan ke atas junjungan besar Nabi Muhammad S.A.W, para isteri dan keluarga baginda, para sahabat, seterusnya golongan yang mengikuti jejak langkah baginda sehingga Hari Kiamat. Pemakaian kostum atau cosplay anime atau superhero semakin menjadi satu fenomena yang trending pada masa …

Pandangan Islam mengenai sambutan Hari Halloween

  Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah thumma Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah atas hidayah-Nya yang telah menetapkan dan menempatkan kita dalam kalangan muslimin (beragama Islam) dan diberi petunjuk oleh Syariat Islam yang merupakan sebuah syariat datang membawa maslahat untuk manusia di dunia dan di akhirat tanpa ditinggalkan sedikit pun panduan dan petunjuk buat manusia. Maksudnya : “Dan Kami datangkanmu (Wahai …

Wakaf: Instrumen kewangan atau keagamaan?

  Pendahuluan : “Tidak ada sahabat yang meninggal dunia tanpa melakukan wakaf samada ada kecil atau besar”. Itulah tradisi suatu masyarakat Islam yang dinamik yang dibuktikan dengan perbuatan dan tindakan dengan minda strategik yang dinukilkan dari Kitab Hayatul Muhtaj oleh Ar-Ramli. Berasaskan kenyataan tersebut, wakaf perlukan satu lonjakan minda yang baru bagi mengelakkan instrumen wakaf …

Hukum ‘ulat tiket’ jual dengan harga tinggi

  Apa hukum seseorang ‘ulat’ menjual tiket dengan lebih tinggi dari harga asal? Contohnya tiket final bola sepak Sukan SEA, tiket bas untuk balik hari raya dan lain-lain. JAWAPAN Bismillah dan terima kasih atas soalannya, saya cuba memudahkan ulasan jawapan dengan memberikan garis panduan umum tanpa terhad kepada dua kes yang disebutkan. 1. Jika tiket …

Hukum solat Jumaat jika Hari Raya berlaku pada hari Jumaat

  Alhamdulillah, pada kali ini saya suka membincangkan isu yang sudah pasti akan dibahaskan dengan meluas oleh para ulama, asatizah dan cendekiawan Islam dengan merujuk kepada nas, dalil dan pendapat ulama silam serta mutaakhirin. Boleh jadi pada tahun ini hari raya jatuh pada hari Jumaat berdasarkan imkan al-ru’yah atau sebaliknya mengikut apa yang akan diumumkan secara rasminya oleh …