Infografik: 12 Kesesatan Syiah

  12 KESESATAN SYIAH 1. BERIMAN DENGAN IMAM Para imam adalah maksum dan dilantik oleh tuhan secara nas. Ia merupakan rukun iman yang pertama. 2. WILAYAH AL-FAQIH Memperhambakan manusia tanpa batas dan syarat. 3. AT-TAQIYYAH Iaitu memperkatakan sesuatu dan menyembunyikan sesuatu yang lain. (menghalalkan penipuan) 4. AL-GHULUW Ghuluw bermaksud sifat melampau. Syiah mempunyai suatu kaedah …