10 inovator muslim yang harus anda ceritakan pada anak

  Siapakah penemu dan innovator yang anak Anda kenali? Adakah tokoh muslim di dalamnya? Kalau  mendengar peradaban Islam, banyak yang membayangkan sesuatu yang kuno dan ketinggalan zaman. Imej modern bagi banyak orang itu ada di Barat. Apa akibatnya bagi anak Anda? Bisa jadi ia merasa agamanya tidak keren, kuno, dan ketinggalan zaman. Mungkin alam bawah …

Almarhum Ustaz Dato’ Abu Bakar Al-Baqir, ulama pejuang kenegaraan

  Pada 5 Safar 1438 Hijrah bersamaan 5 November 2016, saya ditugaskan mewakili Sahibus Samahah Mufti untuk menyempurnakan bacaan doa di dalam istiadat Menghadap Sembah Taat Setia, Istiadat Menjunjung Duli dan Istiadat Penganugerahan Darjah Kebesaran sempena Ulang Tahun Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan tahun ini di Istana Iskandariah …

Mengenali Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali

  Nama sebenar Imam Al-Ghazali ialah Muhamad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali Al-tusi. Beliau lebih dikenali dengan panggilan Al-Ghazali iaitu nisbah kepada kampung tempat kelahirannya iaitu ghazalah yang terletak dipinggir bandar Tusi di dalam wilayah Khurasan, Parsi, (Iran). Panggilan tersebut dinisbahkan kepada bapanya seorang tukang tenun kain bulu yang dalam bahasa Arabnya dikatakan …

9 kelebihan Amirul Mukminin Umar Al-Khattab RA

  Imam al-Bukhari berkata, bab Manaqib Umar bin al-Khaththab Abu Hafsh al-Qurasy, ad-‘Adawi 1) Umar ra. adalah penduduk surga 1. Diriwayatkan dari Said Ibnu al-Musayyab bahwa Abu Hurairah berkata, “Ketika kami berada di sisi Rasulullah saw. tiba-tiba beliau berkata: “Sewaktu tidur aku bermimipi seolah-olah aku berada di surga. Kemudian aku melihat seorang wanita berwudhu di …

Kisah kesyahidan Umar Al-Khattab di waktu Subuh

  Riwayat AI-Bukhari tentang peristiwa terbunuhnya Umar Al-Khattab RA Al-Bukhari berkata, “Kami diberitahukan oleh Musa bin Ismail, dia berkata, kami diberitahukan oleh Abu ‘Awanah dari Husain dan Amru bin Maimun, dia berkata, aku pernah melihat Umar bin al-Khaththab ra.beberapa hari sebelum dirinya terbunuh, di Madinah sedang berbicara kepada Hudzaifah bin al-Yaman dan Utsman bin Hunaif, …

Syeikh Syuaib Al-Arnaut, ulama hadis yang mentahqiq ratusan jilid kitab

  Syuaib ibn Muharram Al-Albani Al-Arnauti adalah seorang ahli hadis, pentahqiq manuskrip-manuskrip karya-karya Islam, dilahirkan di Damsyik, Syria pada 1928. Biodata dan perjalanan menuntut ilmu beliau: As-Syeikh Syu’aib Al-Arna’ut dilahirkan di Bandar Damsyik pada tahun 1928, beliau dibesarkan dibawah bimbingan ibu bapa yang berpegang teguh kepada agama, dan beliau mempelajari ilmu-ilmu asas tentang Islam daripada …

Kyai Haji As’ad Humam, insan istimewa yang mengasaskan kaedah Iqra’

  Di Nusantara, kaedah Iqra’ adalah antara kaedah belajar Al-Quran yang paling banyak digunakan. Namun tahukah anda, pengasas kaedah Iqra’ sebenarnya adalah seorang yang tidak sempurna fizikal? Beliau adalah seorang yang cacat fizikal sejak zaman kanak-kanak lagi. Namun, ia tidak mematahkan semangatnya untuk memberi sumbangan kepada pendidikan Al-Quran. Mari kita baca catatan mengenai beliau. Teruskan bacaan anda. Daripada …

Tok Janggut ulama yang syahid menentang British

  Mat Hassan Munas atau lebih dikenali sebagai Tok Janggut merupakan seorang ulama dan pahlawan Melayu yang sanggup menggadai nyawa menentang British. Pensyarah Kanan Jabatan Kenegaraan dan Peradaban Universiti Malaysia Terengganu (UMT) Dr Hamdan Aziz berkata Tok Janggut merupakan antara penentang British pada awal 1900-an di Kelantan, iaitu semasa berlakunya Perang Dunia Pertama antara 1914 …